■SISIKU สินค้าสั่งผลิตพิเศษ ( รถเข็น)■

7 การดัดแปลงชิ้นงานมาตรฐาน

SF (รถเข็นแบบมือจับ 2 ชั้นทำจากเหล็ก)
รถเข็นทีมเบสบอลไทเกอร์
รถเข็นทีมเบสบอลไทเกอร์
MA-SMG โครงสร้างใหม่
MA-SMG โครงสร้างใหม่
MA ( C )โครงสร้างใหม่
MA ( C )โครงสร้างใหม่
ME-SMG โครงสร้างใหม่
ME-SMG โครงสร้างใหม่
MC-SMG-1 โครงสร้างใหม่
MC-SMG-1 โครงสร้างใหม่
ME (B)โครงสร้างใหม่
ME (B)โครงสร้างใหม่
ME (B) โครงสร้างใหม่
ME (B) โครงสร้างใหม่
( เปลี่ยนล้อ หรือที่ล็อคพื้น )
(เพิ่มล้อขนาด φ200 mm ) MB-SMGโครงสร้างใหม
MB-SMGโครงสร้างใหม่
(เพิ่มล้อขนาด φ200 mm )
 ( ล้อแบบมีอากาศ  หรือแบบเพิ่มห้ามล้อเท้า แบบแป้นเหยียบ )
MB-SMGโครงสร้างใหม่
( ล้อแบบมีอากาศ หรือแบบเพิ่มห้ามล้อเท้า แบบแป้นเหยียบ )
MA-ALโครงสร้างใหม่
( สำหรับขนสิ่งของ )
รถกันการสั่นสะเทือน
VAโครงสร้างใหม่
รถเข็นสำหรับเคลื่อนย้ายเครื่องมือวัด
VIโครงสร้างใหม่
MH-SMGโครงสร้างใหม่
( สำหรับเครื่องมือวัด )
MA-SMGP-SLโครงสร้างใหม่
( สำหรับงานขนส่งพัสดุ )
MB-SMG-SLโครงสร้างใหม่
( แบบ 3 ชั้น )
SA-SSG-HSโครงสร้างใหม่
( เพิ่มที่ห้ามล้อด้านหน้า )
HT-CU-1โครงสร้างใหม่
(เพิ่มความยาวของแท่นวางของ )
รถเข็นแบบสั่งผลิตพิเศษ
รถเข็นแบบสั่งผลิตพิเศษ
MC-SMGโครงสร้างใหม่
(เพิ่มความสูงของแท่นวางของ )
MC-SMGโครงสร้างใหม่
( เพิ่มที่ห้ามล้อ และเพิ่มความสูงของมือจับ )
MA-SMG-HS-3โครงสร้างใหม่
( ป้องกันของไถลลื่นของสัมภาระ )
ME-SMGโครงสร้างใหม่
SB(C)โครงสร้างใหม่
(แบบพื้นต่ำ)
รถเข็นโครสร้างใหญ่  (มีที่กั้นป้องกันของหล่น)
รถเข็นโครสร้างใหญ่
(มีที่กั้นป้องกันของหล่น)
▲ TOP
ท่านใดต้องการสั่งผลิตพิเศษ กรุณาสั่งพิมพ์แบบฟอร์ม และกรอกหัวข้อที่จำเป็น จากนั้นส่งแฟกซ์หรือส่งไปรษณีย์
ทางเราจะติดต่อกลับไป

 เบอร์ติดต่อสอบถาม

■SISIKU ADDKREIS CORPORATION
ฝ่ายการตลาดส่วนหลัก
อาคารมารุโช 1-16-15 นางาโดะเฮะ เมืองคานะซาว่า จังหวัดอิชิกาว่า
TEL +81-76-234-0449
FAX +81-76-224-0449
E-mail: