■SISIKU Sản phẩm đặt hàng đặc biệt (xe đẩy hàng)■

1 Liên quan đến đường sắt

MC-SMG-1
MC-SMG-1 Cải tạo
Xe đẩy hàng thân cỡ lớn có gắn rổ lưới VC-1
Xe đẩy hàng thân cỡ lớn có gắn rổ lưới VC-1
Xe đẩy tiếp hàng có gắn khóa tay
Xe đẩy tiếp hàng có gắn khóa tay
Xe đẩy tiếp hàng có gắn khóa tay  / Thiết kế lốp không hơi
Xe đẩy tiếp hàng có gắn khóa tay / Thiết kế lốp không hơi
Xe đẩy bán hàng trên tàu hỏa
Xe đẩy bán hàng trên tàu hỏa
Xe đẩy hàng có gắn khóa tay – khóa đạp chân
Xe đẩy hàng có gắn khóa tay – khóa đạp chân
Xe đẩy hàng có khóa tay – khóa sàn
Xe đẩy hàng có khóa tay – khóa sàn
Xe đẩy hành lý (có gắn khóa tay)
Xe đẩy hành lý (có gắn khóa tay)
Xe đẩy có gắn vỏ giữ lạnh (loại cửa 2 cánh)
Xe đẩy có gắn vỏ giữ lạnh (loại cửa 2 cánh)
Xe đẩy giữ lạnh (thiết kế cho nhà ga tàu Shinkansen)
Xe đẩy giữ lạnh (thiết kế cho nhà ga tàu Shinkansen)
Xe đẩy thu gom rác
Xe đẩy thu gom rác
Xe đẩy thu gom rác / Loại chạy điện dùng pin
Xe đẩy thu gom rác / Loại chạy điện dùng pin
TOP
Nếu muốn đặt hàng đặc biệt, vui lòng in phiếu mẫu và điền vào các nội dung cần thiết, sau đó gửi theo đường bưu điện hoặc qua Fax. Chúng tôi sẽ liên hệ lại cho quý khách.

Liên hệ về sản phẩm

■SISIKU ADDKREIS CORPORATION
Marusho Bldg., 1-16-15 Nagadohe, Kanazawa-shi, Ishikawa-ken
TEL +81-76-234-0449
FAX +81-76-224-0449
E-mail: