■SISIKU Sản phẩm đặt hàng đặc biệt (xe đẩy hàng)■

3 Liên quan đến thực phẩm

Xe đẩy dùng tại trung tâm cung cấp bữa ăn (loại hoàn toàn bằng thép không gỉ)
Xe đẩy dùng tại trung tâm cung cấp bữa ăn
Xe đẩy chữ L dùng trong nhà máy sữa (loại hoàn toàn bằng thép không gỉ)
Xe đẩy chữ L dùng trong nhà máy sữa
Xe đẩy nhà kho (dành cho siêu thị)
Xe đẩy nhà kho (dành cho siêu thị)
Xe đẩy Dolly (khay đựng thức ăn) Thiết kế cho xưởng sản xuất bánh mỳ
Xe đẩy Dolly Thiết kế cho xưởng sản xuất bánh mỳ
Xe đẩy Dolly thu gom
Xe đẩy Dolly thu gom
Xe đẩy có khung thép không gỉ
Xe đẩy có khung thép không gỉ
Xe đẩy phục vụ thức ăn
Xe đẩy phục vụ thức ăn
Xe đẩy phục vụ thức ăn (kích thước thang tải thực phẩm)
Xe đẩy phục vụ thức ăn (kích thước thang tải thực phẩm)
TOP
Nếu muốn đặt hàng đặc biệt, vui lòng in phiếu mẫu và điền vào các nội dung cần thiết, sau đó gửi theo đường bưu điện hoặc qua Fax. Chúng tôi sẽ liên hệ lại cho quý khách.

Liên hệ về sản phẩm

■SISIKU ADDKREIS CORPORATION
Marusho Bldg., 1-16-15 Nagadohe, Kanazawa-shi, Ishikawa-ken
TEL +81-76-234-0449
FAX +81-76-224-0449
E-mail: