■SISIKU Sản phẩm đặt hàng đặc biệt (xe đẩy hàng)■

7 Cải tạo sản phẩm tiêu chuẩn

SF Sản phẩm đặt hàng đặc biệt
Xe đẩy Tigers
Xe đẩy Tigers
MA-SMG Cải tạo
MA-SMG Cải tạo
折りたたみハンドル台車 MA(C) Cải tạo~緩衝キャスタ付~
MA(C) Cải tạo
2段プラスチック台車 ME-SMG Cải tạo~三面ガード・空気入車輪~
ME-SMG Cải tạo
アミかご付プラスチック台車 MC-SMG-1 Cải tạo~キャンバスカバー付~
MC-SMG-1 Cải tạo
2段台車 ME(B) Cải tạo 車輪変更・ハンドストッパー付・液こぼれ防止トレー設置
ME(B) Cải tạo
2段台車 ME(B) Cải tạo フロアーロック・車輪変更
ME(B) Cải tạo
固定ハンドルプラスチック台車 MB-SMG Cải tạo φ200mm車輪付
MB-SMG Cải tạo
固定ハンドルプラスチック台車 MB-SMG Cải tạo 空気入車輪・ペダル式フットストッパー付
MB-SMG Cải tạo
アルミ製運搬台車 MA-AL Cải tạo~荷物運搬用~
MA-AL Cải tạo
防振台車 ビッグボディ台車VA Cải tạo
Xe đẩy chống rung
VA Cải tạo
測定器運搬台車 ビッグボディ運搬台車VI Cải tạo
Xe đẩy vận chuyển thiết bị đo lường
VI Cải tạo
3段プラスチック製運搬台車 MH-SMG Cải tạo~計測装置用~
MH-SMG Cải tạo
ソリ付きプラスチック製運搬台車 MA-SMGP-SL Cải tạo~宅配業者向け~
MA-SMGP-SL Cải tạo
ソリ付きプラスチック製運搬台車 MB-SMG-SL Cải tạo~3段タイプ~
MB-SMG-SL Cải tạo
ハンドルストッパー付プラスチック製運搬台車 SA-SSG-HS Cải tạo~前輪ストッパー付~
SA-SSG-HS Cải tạo
二輪運搬台車 HT-CU-1 Cải tạo 荷台長さ変更
HT-CU-1 Cải tạo
特注丁稚台車
Xe đẩy hai bánh đặt hàng đặc biệt
両袖ハンドルプラスチック製運搬台車 MC-SMG Cải tạo 荷台高さ変更
MC-SMG Cải tạo
両袖ハンドルプラスチック製運搬台車 MC-SMG Cải tạo ハンドル高さ変更・ストッパー付
MC-SMG Cải tạo
ハンドルストッパー付プラスチック運搬台車 MA-SMG-HS-3 Cải tạo~荷物ズレ防止~
MA-SMG-HS-3 Cải tạo
2段プラスチック運搬台車 ME-SMG Cải tạo
ME-SMG Cải tạo
固定ハンドル運搬台車 低床タイプ
SB(C) Cải tạo
ビッグボディ台車 落下防止柵付
Xe đẩy thân cỡ lớn (có gắn rào chống rơi đổ)
TOP
Nếu muốn đặt hàng đặc biệt, vui lòng in phiếu mẫu và điền vào các nội dung cần thiết, sau đó gửi theo đường bưu điện hoặc qua Fax. Chúng tôi sẽ liên hệ lại cho quý khách.

Liên hệ về sản phẩm

■SISIKU ADDKREIS CORPORATION
Marusho Bldg., 1-16-15 Nagadohe, Kanazawa-shi, Ishikawa-ken
TEL +81-76-234-0449
FAX +81-76-224-0449
E-mail: