>Japanese   > English   > Chinese   > Korean   > Vietnamese   > Thai
サイドメニュー(台車)
タイトル
Xe đẩy chạy điện hỗ trợ làm việc trên cao
台車画像
Là loại xe nâng lên xuống dùng khi thu hoạch nông sản trên cao.
Xe có gắn bánh nên dễ sử dụng ở mọi địa điểm, từ vườn loại nhỏ cho đến vườn loại lớn.
Move(Japanese)
2段3段台車 Loại bằng nhựa