>Japanese   > English   > Chinese   > Korean   > Vietnamese   > Thai
サイドメニュー(台車)
タイトル
Loại bằng thép
台車画像
Có thể vận chuyển những loại hàng hóa có kích cỡ dài dùng cho những nơi cần thoát nước tốt như nhà máy, chợ, v.v…
Có 2 loại kích cỡ lựa chọn.
Tay cầm có hai loại là loại cố định chỉ có một tay cầm và loại cố định hai bên tay cầm.

Đáp ứng lựa chọn cho cả loại gập chỉ có một tay cầm và loại gập hai bên tay cầm.
2段3段台車 Loại bằng nhựa