>Japanese   > English   > Chinese   > Korean   > Vietnamese   > Thai
サイドメニュー(台車)
タイトル
Xe đẩy hàng
台車画像
Có thể chất hàng dễ dàng theo nguyên lý đòn bẩy.
Bao gồm 7 loại tùy theo mục đích sử dụng.
↓Move(Japanese)↓
・HT-CU-1
・HT0101N
2段3段台車 Loại bằng nhựa