>Japanese   > English   > Chinese   > Korean   > Vietnamese   > Thai
サイドメニュー(台車)
タイトル
Xe đẩy chạy điện hỗ trợ làm việc trên cao Loại tùy chọn
台車画像
Là loại xe nâng lên xuống dùng khi thu hoạch nông sản trên cao.
Là loại tùy chọn giúp nâng cao hiệu suất làm việc và độ an toàn.
Nhận cải tạo để đáp ứng theo môi trường sử dụng.
2段3段台車 Loại bằng nhựa