>Japanese   > English   > Chinese   > Korean   > Vietnamese   > Thai
サイドメニュー(台車)
タイトル
Xe cút kít bằng nhôm dạng dài – xe đẩy dạng thang gấp – xe đẩy đựng đồ nghề bằng nhôm
台車画像
Là loại xe đẩy hàng có khung nhôm nhẹ.
Thích hợp để vận chuyển các thùng chứa hàng nông sản, v.v…

Nhận sản xuất xe đẩy theo đơn đặt hàng.
(Vui lòng sử dụng phiếu điền thiết kế theo yêu cầu dành cho xe đẩy hàng khi đặt hàng đặc biệt.)
2段3段台車 Loại bằng nhựa