>Japanese   > English   > Chinese   > Korean   > Vietnamese   > Thai
サイドメニュー(台車)
タイトル
Xe đẩy dịch vụ
台車画像
Là loại xe đẩy phục vụ thức ăn được sử dụng trong các nhà hàng, v.v…
Có thể thay đổi độ cao các ngăn bằng phương thức cố định đầu trụ đỡ.
Nếu tháo rời ngăn giữa thì sẽ thành xe 2 tầng.
2段3段台車 Xe đẩy dịch vụ