>Japanese   > English   > Chinese   > Korean   > Vietnamese   > Thai
サイドメニュー(台車)
タイトル
Loại bằng thép
台車画像
Loại bằng thép
Là loại xe đẩy 2 tầng, 3 tầng đảm bảo được không gian chứa hàng đạt hiệu quả cao.
Là loại xe đẩy hàng bền chắc và dễ sử dụng nhờ mặt sàn thép chịu lực có cấu tạo 2 lớp.
Có 2 loại tay cầm bao gồm loại một tay cầm và loại hai tay cầm.
2段3段台車 Loại bằng thép