sidemenu(carts)
タイトル รถเข็นสำหรับช่วยอำนวยความสะดวก ด้านการแพทย์ ดูแลผู้ป่วย
รถเข็นสำหรับงานตรวจเยี่ยม / สินค้าสั่งผลิตพิเศษ
台車画像
รถเข็นสำหรับงานตรวจเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาล
ล้อกันกระแทกเป็นแบบมีทอร์ชั่นสปริง ช่วยลดแรงกระแทก
และการสั่นสะเทือน อีกทั้งช่วยเก็บเสียง
MOVE(Japanese)

มีบริการผลิตรถเข็นตามสั่ง
(โปรดใช้บริการโดยระบุรายละเอียดเฉพาะของรถเข็นที่จะสั่งทำพิเศษ)
2段3段台車 แบบพลาสติก