sidemenu(carts)
タイトル รถเข็นสำหรับงานสวน งานเกษตรกรรม
รถเข็นยาวแบบอะลูมิเนียม รถเข็นบรรทุกแบบอะลูมิเนียม รถเข็นแบบบันได
台車画像
รถเข็นที่มีโครงสร้างเป็นอะลูมิเนียม มีน้ำหนักเบา
เหมาะกับงานขนสินค้าเกษตรที่บรรจุในภาชนะขน

มีบริการผลิตรถเข็นตามสั่ง
(โปรดใช้บริการโดยระบุรายละเอียดเฉพาะของรถเข็นที่จะสั่งทำพิเศษ)
2段3段台車 แบบพลาสติก