sidemenu(carts)
タイトル รถเข็นแบบมีตะกร้าตาข่าย/ผ้าใบ
รถเข็นแบบมีตะกร้าตาข่าย/ผ้าใบ
台車画像
รถเข็นแบบพลาสติกมือจับสองด้านคงที่ มีทั้งแบบมีตะกร้าตาข่าย หรือผ้าใบ
ใช้กับงานตามสถานีรถไฟที่ใช้ในการขนของสัมภาระ
มีแบบเหล็กโครงสร้างใหญ่ด้วย
แบบโครงสร้างใหญ่มีเฉพาะแบบตะกร้าตาข่าย
แบบตะกร้าตาข่าย จะเปิดปิดได้สองด้าน
แบบผ้าใบ เนื้อผ้าจะเป็นแบบกันน้ำ
2段3段台車 แบบพลาสติก