sidemenu(carts)
タイトル รถเข็น 2 ชั้นหรือ 3 ชั้น
แบบเหล็ก
台車画像
แบบเหล็ก
แบบ 2 ชั้นหรือ 3 ชั้น ที่มีพื้นที่จัดเก็บของได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นรถเข็นที่ใช้งานง่าย และแข็งแรง โครงสร้างเป็นเหล็กขึ้นรูปประกบกัน 2 แผ่น
มีแบบมือจับด้านเดียวและ 2 ด้าน
2段3段台車 スチール製